Trygghet och trivsel

För oss är det viktigt att du och ditt barn känner trygghet och trivs med vår verksamhet. För att skapa en bra relation från start så lägger vi stor vikt vid inskolningen och på en bra föräldrakontakt.

Vi arbetar på en rad olika sätt med att stärka barnen, göra dem delaktiga i verksamheten och skapa bra miljöer för kamratskap och byggandet av relationer. Här lär sig barnen att lyssna på varandra, att våga uttrycka sin åsikt och att respektera andra barns åsikter. De får också en förståelse för demokratiskt fattade beslut.

Pedagogerna finns nära barnen för att hjälpa dem lösa konflikter och lära dem att vara öppna mot varandra och respektera varandra. Barnet ges utrymme att ta eget ansvar och möjligheter att vara med och påverka sin vardag och sitt lärande.