På avdelningarna

På Solrosens förskola finns tre avdelningar för de yngre barnen och tre avdelningar för de äldre. För de yngre barnen präglas miljön av det lilla barnets lust och behov av att upptäcka och undersöka medan miljön för de äldre barnen präglas av en miljö som ger stimulans för fantasi och lek.

Den fria leken får stort utrymme på våra avdelningar eftersom hela barnet utvecklas här. Utvecklingen sker både språkligt och motoriskt såväl som socialt, känslomässigt och intellektuellt. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta sina intryck, upplevelser, känslor och erfarenheter. Genom leken utvecklar barnen självständighet och lägger även grunden till att visa hänsyn. Vi ger barnen inspiration och utrymme.

Dagarna blandas med fria aktiviteter inomhus och utomhus. På alla avdelningar arbetar vi med språkinlärning, sång, rytmik, samtal, matematik, lek och skapande samt rörelse. Utifrån barnens egna intresseområden arbetar vi fram projekt som vi jobbar med i hela huset. Med projekt som övergripande paraply jobbar vi med saker som utgår från barnens intresse och behov.

Lustfyllt lärande

På Solrosens förskola möter barnen ett lustfyllt lärande på ett lekfullt sätt. Lärmiljön förändras utifrån barnets behov och önskemål. Verksamheten är flexibel och barnen har inflytande över sitt eget lärande. Vi uppmuntrar viljan att prova och att lyckas. Men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans på förskolan.