På avdelningarna

På Solrosens förskola finns småbarnsgrupperna Solen, Pingvinen och Droppen för de yngre barnen. Verksamheten här är speciellt utformad för små barn i en lugn och trygg miljö. För de äldre barnen har vi avdelningarna Trollsländan, Blåvalen och Smulan där vi erbjuder lite större utmaningar.

Den fria leken får stort utrymme på våra avdelningar eftersom hela barnet utvecklas här. Utvecklingen sker både språkligt och motoriskt såväl som socialt, känslomässigt och intellektuellt. Barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta sina intryck, upplevelser, känslor och erfarenheter. Genom leken utvecklar barnen självständighet och lägger även grunden till att visa hänsyn. Vi ger barnen inspiration, god tid och bra lekmaterial.

Dagarna blandas med fria aktiviteter inomhus och utomhus. På alla avdelningar arbetar vi med språkinlärning, sång, rytmik, samtal, matematik, lek och skapande samt rörelse. Utifrån barnens egna intresseområden arbetar vi fram teman som vi jobbar med i hela huset. Med temat som övergripande paraply jobbar vi sen i projekt som utgår barnens intresse, ålder och behov.

Lustfyllt lärande

På Solrosens förskola möter barnen ett lustfyllt lärande på ett lekfullt sätt. Lärmiljön förändras utifrån barnets behov och önskemål. Verksamheten är flexibel och barnen har inflytande över sitt eget lärande. Vi uppmuntrar viljan att prova och att lyckas. Men det viktigaste är att vi har roligt tillsammans på förskolan

Vi tränar barnens grovmotorik genom att vara ute varje dag. Genom detta ges också god hälsa. För våra fyraåringar har vi också Skogspatrull en dag i veckan. Då går vi på upptäcktsfärd och njuter av naturupplevelser i närområdet.

Utegrupp för femåringarna

På Solrosens förskola har alla femåringar möjlighet att söka till utegruppen Bärfisarna. Vi åker med buss till Råå fyra dagar i veckan. Bussen hämtar upp oss och lämnar av oss utanför förskolan. Vi har även tillgång till Helsingborgs Frisksportklubbs stuga som ligger på Örby ängar, strax söder om Råå. Runt stugan finns rika möjligheter att utforska olika sorters miljöer.