Barnets utveckling

Minst en gång per läsår har vi utvecklingssamtal med alla familjer.

Vi dokumenterar ditt barns lärande i vår digitala lärplattform. Där kan du som vårdnadshavare följa både gruppen och ditt barns lärande. Här lägger vi också upp avdelningens planering och information. Det är även i lärplattformen vi arbetar när det är dags för utvecklingssamtal.