Du som förälder

Föräldrarna är viktiga samarbetspartners i vårt arbete med barnen. Vi vill ta vara på ditt barns talanger på bästa sätt och att du som förälder känner dig nöjd och trygg med vår verksamhet.

Hos oss kan du som förälder förvänta dig att få ett välkomnande och positivt bemötande av personal som är utbildad och kompetent. Vi erbjuder en rolig, stimulerande och utmanande verksamhet som planeras utifrån läroplanens innehåll och barnens behov. Hos oss vistas barnen i säkra och trygga miljöer, och vi arbetar hälsofrämjande genom att erbjuda god och näringsrik kost, daglig utevistelse och motion.

Vi informerar dig om förskoleverksamheten genom dokumentation i bild och skrift samt vid föräldramöten. Vi ger tydlig information om hur barnet trivs, mår och utvecklas genom att vi har daglig kommunikation med dig samt utvecklingssamtal. Vi har ett nära samarbete med er föräldrar och arbetar i lärplattformen Unikum, där du hittar informationsbrev.